Quick Enquiry Form


Transfer Certificates

Admission No. Name Of Student Date of Issue Download
107 Ishpreet Singh 09-07-2021
Pranjal 06-07-2021
221 Daksh 06-07-2021
2691 Aryan 12-05-2021
2580 Sukhveer Singh 11-05-2021
276 Animesh Parashar 11-05-2021
2541 Prachi Parashar 05-05-2021
134 Kanwarpal Singh 24-04-2021
131 Shreya Yadev 24-04-2021
273 Saksham Shukla 24-04-2021
2536 Navjeet Singh 16-04-2021
223 Yash Veer 16-04-2021
2423 Paran 16-04-2021
192 khushal Sharma 16-04-2021
314 Honey Sharma 16-04-2021
2537 Maninder Singh 16-04-2021
2432 Mannat 15-04-2021
2571 Diksha Rani 12-04-2021
2612 Harshita Devi 12-04-2021
184 Harshdeep Bhumbak 06-04-2021
200 Karan Sangwan 03-04-2021
301 Sumit Singh 02-04-2021
180 Rohan Dhiman 22-01-2021
180 Rohan Dhiman 22-01-2021
181 Anushka Dhiman 22-01-2021
175 Yash 18-08-2020
2474 Prachi Sharma 05-08-2020
2695 Naman 05-08-2020
2507 Abhishek 31-07-2020
99 Vansh Sharma 29-07-2020
2355 Prince 24-07-2020
82 Goldy 24-07-2020
176 Akshita 20-07-2020
2637 Era Rajal 07-07-2020
150 Jaiveer 27-05-2020