Quick Enquiry Form


  Vehicle Charges

  Vehicle Charges for the year of 2019-20

  Sr.No Bus fares Charges
  1 Dera Bassi , Gulabgarh 450/
  2 Habat Pur, Kuranwala, SR Factory, Mahiwala, Devi Nagar,
  Saidpura, Focal Point, Issapur, Dera, Poultry Farm, Jwaharpur,
  Mubarikpur Mehamudpur, Karkaur, Barouli, Paragpur
  550/
  3 Rampur Sainia, Bhagwas, Kheri Gujjran, Mukandpur,
  Bhankharpur, Janetpur & Bakkarpur
  600/
  4 Behra, Fateh Pur, Iberahem Pur, Dhanouni 650/
  5 Bijjan Pur, Miyan Pur 700
  6 Samgoli, Punsar, Rampur Bahal, Amlala Chudiala 800/
  7 Bhukhari, Jandly, Jeoly, Tardak 850/
  8 Birla Homes, Silver City Thems & Gulmohar City 550/