Quick Enquiry Form


Vehicle Charges

Vehicle Charges for the year of 2019-20

Sr.No Bus fares Charges
1 Dera Bassi , Gulabgarh 450/
2 Habat Pur, Kuranwala, SR Factory, Mahiwala, Devi Nagar,
Saidpura, Focal Point, Issapur, Dera, Poultry Farm, Jwaharpur,
Mubarikpur Mehamudpur, Karkaur, Barouli, Paragpur
550/
3 Rampur Sainia, Bhagwas, Kheri Gujjran, Mukandpur,
Bhankharpur, Janetpur & Bakkarpur
600/
4 Behra, Fateh Pur, Iberahem Pur, Dhanouni 650/
5 Bijjan Pur, Miyan Pur 700
6 Samgoli, Punsar, Rampur Bahal, Amlala Chudiala 800/
7 Bhukhari, Jandly, Jeoly, Tardak 850/
8 Birla Homes, Silver City Thems & Gulmohar City 550/